3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (UpCOM)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được thành lập tháng 12 năm 2004 ...

Xem thêm cafef.vn

2,200 -100 -4.35%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.38

 • KLCP lưu hành

  5,625,000

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp