3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Chăn nuôi - Mitraco (UpCOM)

Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp

CTCP Chăn nuôi - Mitraco là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà...

Xem thêm cafef.vn

10,000 -100 -0.99%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  40.00

 • KLCP lưu hành

  4,000,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp