3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Tiền thân Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar là Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 24 (t...

Xem thêm cafef.vn

26,000 -100 -0.38%
 • EPS 12 tháng

  900

 • P/E

  28.90

 • Giá trị sổ sách

  49,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  659.50

 • KLCP lưu hành

  25,268,221

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp