3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

ACSC được thành lập từ năm 1976 có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, tiền thân là một doan...

Xem thêm cafef.vn

7,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  10

 • P/E

  1,002.67

 • Giá trị sổ sách

  18,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  30.00

 • KLCP lưu hành

  4,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp