3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Vận tải Hóa dầu VP (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Vận tải Hóa dầu VP (UpCOM)

Công nghiệp / Giao thông vận tải

công ty cổ phần vận tải Hoá dầu VP được thành lập ngày 16/03/2008. Ngày 31/12/2015, Công t...

Xem thêm cafef.vn

2,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -1,740

 • P/E

  -1.61

 • Giá trị sổ sách

  -1,700

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  42.21

 • KLCP lưu hành

  15,076,177

P/E Ngành Công nghiệp / Giao thông vận tải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp