3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP (UpCOM)

Công nghiệp / Cơ khí

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE) được thành lập trên cơ sở của Tổng c...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  177.36

 • Giá trị sổ sách

  10,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  851.95

 • KLCP lưu hành

  141,991,500

P/E Ngành Công nghiệp / Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp