3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam tiền thân là Xí nghiệp Khai thác cát công ngh...

Xem thêm cafef.vn

12,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,950

 • P/E

  6.40

 • Giá trị sổ sách

  14,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  68.93

 • KLCP lưu hành

  5,514,621

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp