3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao Su Bình Long (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long được thành lập ngày 09/10/2007 theo Giấy ...

Xem thêm cafef.vn

36,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,450

 • P/E

  24.77

 • Giá trị sổ sách

  23,400

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  864.00

 • KLCP lưu hành

  24,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Khu công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp