3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Thành lập năm 1990, Tổng công ty Đức Giang – CTCP (DUGARCO) là một trong những doanh nghiệ...

Xem thêm cafef.vn

27,700 -1,400 -4.81%
 • EPS 12 tháng

  2,570

 • P/E

  10.76

 • Giá trị sổ sách

  25,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  249.29

 • KLCP lưu hành

  8,999,622

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp