3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (UpCOM)

Viễn thông / Hạ tầng viễn thông

Công ty cồ phần dịch vụ kỹ thuật Mobifone (MOBIFONE SERVICE) được thành lập ngày 28/01/200...

Xem thêm cafef.vn

24,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  173.75

 • KLCP lưu hành

  7,062,979

P/E Ngành Viễn thông / Hạ tầng viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp