3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (HOSE)

Công nghiệp / Hàng hải

Công ty Vận tải biển Việt Nam, tiền thân của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam được th...

Xem thêm cafef.vn

15,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,120

 • P/E

  13.48

 • Giá trị sổ sách

  12,480

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,114.00

 • KLCP lưu hành

  140,000,000

P/E Ngành Công nghiệp / Hàng hải: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp