3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cơ khí - lắp máy Sông Đà (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước (Công ...

Xem thêm cafef.vn

5,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,790

 • P/E

  -1.35

 • Giá trị sổ sách

  -11,840

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  42.60

 • KLCP lưu hành

  8,353,620

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp