3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX) là một công ty hàng đầu trong n...

Xem thêm cafef.vn

18,500 +200 1.09%
 • EPS 12 tháng

  -460

 • P/E

  -40.57

 • Giá trị sổ sách

  18,650

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,253.30

 • KLCP lưu hành

  121,800,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp