3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Tổng công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX) là một công ty hàng đầu trong n...

Xem thêm cafef.vn

27,100 +100 0.37%
 • EPS 12 tháng

  8,740

 • P/E

  3.10

 • Giá trị sổ sách

  20,620

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,300.78

 • KLCP lưu hành

  121,800,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp