3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hóa Chi nhán...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,830

 • P/E

  4.93

 • Giá trị sổ sách

  18,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  10.80

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp