3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp

Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng...

Xem thêm cafef.vn

0 -13,000 -100%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  2,500,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Nguyên vật liệu tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp