3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE)
(HSX)

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (HOSE)

Nguyên vật liệu / Bao bì

Được thành lập từ năm 1957 với tên Nhà Máy Đồ Hộp Mỹ Châu. Đến năm 1976 được đổi tên là nh...

Xem thêm cafef.vn

28,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,540

 • P/E

  18.46

 • Giá trị sổ sách

  16,940

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  429.00

 • KLCP lưu hành

  15,052,615

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp