3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI) trực thuộc Tổng C...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  35.00

 • KLCP lưu hành

  3,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp