3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I (UpCOM)

Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp

Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 07/06/2000. Sản p...

Xem thêm cafef.vn

4,600 -600 -11.54%
 • EPS 12 tháng

  270

 • P/E

  17.13

 • Giá trị sổ sách

  6,200

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  73.12

 • KLCP lưu hành

  16,249,956

P/E Ngành Nông nghiệp / Vật tư nông nghiệp tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp