3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX)
(HNX)

CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX)

Công nghiệp / Gia công Cơ khí

Ngày 9/12/2004 Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn đã ra quyết định về việc c...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,130

 • P/E

  7.98

 • Giá trị sổ sách

  11,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  97.00

 • KLCP lưu hành

  10,777,838

P/E Ngành Công nghiệp / Gia công Cơ khí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp