3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim

Công ty Phát triển Khoáng sản III (nay là Công ty cổ phần Khoáng sản 3) được chính thức th...

Xem thêm cafef.vn

8,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,980

 • P/E

  2.68

 • Giá trị sổ sách

  5,300

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  28.00

 • KLCP lưu hành

  3,500,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Khai khoáng và luyện kim: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp