3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh (UpCOM)

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

Ngày 31/07/1993 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ra Quyết định số 719/UB về việc thành lập Công t...

Xem thêm cafef.vn

7,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  50

 • P/E

  169.97

 • Giá trị sổ sách

  10,610

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  45.43

 • KLCP lưu hành

  5,750,000

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp