3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX)

Công nghiệp / Dịch vụ sân bay

Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng trước đây là một công ty Nhà nước, trải qua ...

Xem thêm cafef.vn

33,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,310

 • P/E

  25.25

 • Giá trị sổ sách

  7,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  140.83

 • KLCP lưu hành

  4,267,683

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ sân bay: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp