3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (UpCOM)

Dịch vụ / Dịch vụ

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nư...

Xem thêm cafef.vn

27,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  12,380

 • P/E

  2.18

 • Giá trị sổ sách

  33,850

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  33.07

 • KLCP lưu hành

  1,224,948

P/E Ngành Dịch vụ / Dịch vụ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp