3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty May 10 - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty May 10 - CTCP (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Tổng công ty May 10 - công ty cổ phần tiền thân là các công xưởng sản xuất quân trang đặt ...

Xem thêm cafef.vn

21,100 +100 0.48%
 • EPS 12 tháng

  2,680

 • P/E

  7.86

 • Giá trị sổ sách

  16,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  669.94

 • KLCP lưu hành

  31,750,756

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp