3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Lào Cai, tiền thân là Công ty cấp th...

Xem thêm cafef.vn

6,500 -300 -4.41%
 • EPS 12 tháng

  670

 • P/E

  9.74

 • Giá trị sổ sách

  11,190

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  115.16

 • KLCP lưu hành

  17,717,665

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp