3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (UpCOM)

Viễn thông / Hạ tầng viễn thông

Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông được thành lập ngày 11/10/2000 do chuyển trung tâm kỹ ...

Xem thêm cafef.vn

4,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -960

 • P/E

  -5.10

 • Giá trị sổ sách

  8,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  22.47

 • KLCP lưu hành

  4,586,000

P/E Ngành Viễn thông / Hạ tầng viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp