3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nguyên là Công ty xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng ...

Xem thêm cafef.vn

2,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,960

 • P/E

  -0.56

 • Giá trị sổ sách

  -7,880

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4.17

 • KLCP lưu hành

  1,893,540

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp