3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) là đơn vị thành viên của Tổng c...

Xem thêm cafef.vn

9,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  990

 • P/E

  9.08

 • Giá trị sổ sách

  15,980

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.50

 • KLCP lưu hành

  5,500,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp