3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty cổ phần Lilama 7 là một trong những đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việ...

Xem thêm cafef.vn

2,300 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -4,210

 • P/E

  -0.55

 • Giá trị sổ sách

  -3,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.50

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp