3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp

Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP (gọi tắt là LILAMA) trƣớc đây là doanh nghiệp do Bộ ...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  490

 • P/E

  20.31

 • Giá trị sổ sách

  12,300

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  797.26

 • KLCP lưu hành

  79,726,104

P/E Ngành Công nghiệp / Dịch vụ công nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp