3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Licogi - Công ty Cổ phần (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tổng Công ty Licogi - CTCP là một Tổng công ty chuyên ngành xây lắp thuộc Bộ Xây dựng, với...

Xem thêm cafef.vn

14,800 +100 0.68%
 • EPS 12 tháng

  -230

 • P/E

  -63.90

 • Giá trị sổ sách

  3,630

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,260.00

 • KLCP lưu hành

  90,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp