3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty hoạt động với mục tiêu chủ yếu là phát huy thế mạnh trong lĩnh vực xây lắp thủy lợ...

Xem thêm cafef.vn

57,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,970

 • P/E

  11.47

 • Giá trị sổ sách

  49,720

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  820.80

 • KLCP lưu hành

  14,400,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp