3 năm(2021-2023)

  • 1y
  • 3y
  • 5y
  • 7y
  • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (LEGAMEX) (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Tiền thân của Công ty Legamex là Xí nghiệp Giày da và May mặc Xuất khẩu trực thuộc Ủy Ban ...

Xem thêm cafef.vn

12,000 -1,500 14.29%
  • EPS 12 tháng

    0

  • P/E

    n/a

  • Giá trị sổ sách

    0

  • Vốn hóa (tỷ đồng)

    88.80

  • KLCP lưu hành

    7,400,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

  • Khả năng sinh lời

    0 điểm Chi tiết

  • Tính thanh khoản

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả dòng tiền

    0 điểm Chi tiết

  • Hiệu quả đòn bẩy

    0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp