3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cấp nước Lâm Đồng là một Doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành Công Ty TNHH ...

Xem thêm cafef.vn

15,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  910

 • P/E

  16.96

 • Giá trị sổ sách

  11,640

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,221.40

 • KLCP lưu hành

  78,800,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp