3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HNX)
(HNX)

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HNX)

Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ

Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam được thành lập năm 1994 theo quyết địn...

Xem thêm cafef.vn

22,900 -200 -0.87%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  3,797.06

 • KLCP lưu hành

  165,810,617

P/E Ngành Tài chính / Bảo hiểm phi nhân thọ: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp