3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

Y tế / Dược phẩm

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Dược Lâm Đồng đư...

Xem thêm cafef.vn

21,900 +100 0.46%
 • EPS 12 tháng

  -1,070

 • P/E

  -20.53

 • Giá trị sổ sách

  7,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  278.20

 • KLCP lưu hành

  12,703,135

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp