3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Investment) được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đăn...

Xem thêm cafef.vn

3,890 +90 2.37%
 • EPS 12 tháng

  -670

 • P/E

  -5.83

 • Giá trị sổ sách

  11,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  996.65

 • KLCP lưu hành

  256,207,345

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Phát triển bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp