3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu tiền thân là Công ty cấp phát nước Lai Châu, được thành...

Xem thêm cafef.vn

5,700 -1,000 -14.93%
 • EPS 12 tháng

  20

 • P/E

  326.65

 • Giá trị sổ sách

  10,040

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  122.93

 • KLCP lưu hành

  21,566,514

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp