3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Licogi 166 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Licogi 166 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty Cổ phần Licogi 16.6 tiền thân là Chi nhánh Công ty Cổ phần Licogi 16 tại Hà Nội, đ...

Xem thêm cafef.vn

1,000 -100 -9.09%
 • EPS 12 tháng

  -60

 • P/E

  -15.90

 • Giá trị sổ sách

  9,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.60

 • KLCP lưu hành

  7,600,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp