3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng

Công ty Cổ phần Lilama Thí nghiệm Cơ điện tiền thân là Trung tâm nghiên cứu kinh tế kỹ thu...

Xem thêm cafef.vn

21,700 0 0%
 • EPS 12 tháng

  90

 • P/E

  233.96

 • Giá trị sổ sách

  20,390

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  32.55

 • KLCP lưu hành

  1,499,945

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Tư vấn, giám sát xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp