3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xi măng

Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn tiền thân là nhà máy Xi măng Lạng Sơn, được thành lập the...

Xem thêm cafef.vn

2,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -7,690

 • P/E

  -0.29

 • Giá trị sổ sách

  -111,380

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.85

 • KLCP lưu hành

  5,838,999

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xi măng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp