3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Long An (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Long An được thành lập theo quyết định số 4834/QĐ-U...

Xem thêm cafef.vn

26,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  520

 • P/E

  50.58

 • Giá trị sổ sách

  11,580

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.00

 • KLCP lưu hành

  1,999,934

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp