3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Sản phẩm gia dụng và sản phẩm cá nhân

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam tiền thân là Công ty Tạp phẩm được thành lập vào tháng 03/19...

Xem thêm cafef.vn

12,800 +200 1.59%
 • EPS 12 tháng

  -930

 • P/E

  -13.72

 • Giá trị sổ sách

  14,690

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  248.69

 • KLCP lưu hành

  19,428,913

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Sản phẩm gia dụng và sản phẩm cá nhân: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp