3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng

Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên Là Công ty thành viên thuộc Tổng công ty Thư...

Xem thêm cafef.vn

11,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,660

 • P/E

  2.47

 • Giá trị sổ sách

  31,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  17.25

 • KLCP lưu hành

  1,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Hàng tiêu dùng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp