3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX)

Nông nghiệp / Phân bón

Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tiền thân là nhà máy Supe Phốt phát L...

Xem thêm cafef.vn

25,800 -800 -3.01%
 • EPS 12 tháng

  1,490

 • P/E

  17.35

 • Giá trị sổ sách

  13,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2,911.70

 • KLCP lưu hành

  112,856,400

P/E Ngành Nông nghiệp / Phân bón: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp