3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Lilama 69-3 (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Lilama 69-3 (UpCOM)

Công ty cổ phần LILAMA 69 - 3 là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam. Tiền...

Xem thêm cafef.vn

6,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  460

 • P/E

  12.93

 • Giá trị sổ sách

  7,500

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  49.68

 • KLCP lưu hành

  8,279,361

P/E Ngành : N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp