3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty Cổ phần Lilama 692 tiền thân là Công ty Lắp máy và Xây dựng 692 của Tổng Công ty L...

Xem thêm cafef.vn

1,700 -100 -5.56%
 • EPS 12 tháng

  -14,200

 • P/E

  -0.12

 • Giá trị sổ sách

  -5,470

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  14.11

 • KLCP lưu hành

  8,298,243

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp