3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty cổ phần Lilama 69-1 là một doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Lắp ...

Xem thêm cafef.vn

2,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -6,380

 • P/E

  -0.38

 • Giá trị sổ sách

  1,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  18.18

 • KLCP lưu hành

  7,576,200

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp