3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama được thành lập theo hình thức chuyển đổi từ Doanh ng...

Xem thêm cafef.vn

3,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -2,710

 • P/E

  -1.40

 • Giá trị sổ sách

  2,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  12.41

 • KLCP lưu hành

  3,265,155

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Cơ khí Lắp máy: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp