3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 (TÊN GIAO DỊCH : LICOGI 18) được thành lập ngày 1...

Xem thêm cafef.vn

36,600 -200 -0.54%
 • EPS 12 tháng

  1,370

 • P/E

  26.67

 • Giá trị sổ sách

  16,110

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,395.06

 • KLCP lưu hành

  38,116,528

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp